FANDOM


Evarydberg

Eva Rydberg, en artist.

Bred beteckning på en konstnär. Det kan vara en skådespelare, dansare, koreograf, musiker, sångare, bildkonstnär, performer, clown, trollkonstnär, etc. – varje yrke för sig eller allt på en gång. Artist kallar sig den som inte vill eller kan definiera sig i ett enda yrkesfack inom scenkonsten . Det är antagligen någon som kompetensmässigt rör sig fritt mellan flera olika scenyrkeskategorier, en multidisciplinär konstnär.