Done Did Do Wiki
Advertisement

Aristoteles tänkte mycket på berättelsers struktur och uppbyggnad.

Story, anekdot, skröna, historia, saga, myt, drama. En berättelse har en röd tråd. En berättelse har en början, mitt och slut.

Berättelsens ställning i scenkonsten[]

I teater är ofta berättelsen indelad i (tre) akter och paus. Ibland finns en prolog och epilog. Scenkonst kan bestå av en person som står rakt upp och ned på en scen och förmedlar en berättelse, som i stand up eller vissa monologer. Ofta bygger scenkonst på en berättelse och teaterhändelsen på att berätta. Även dans och andra scenkonstformer innehåller eller använder berättelser.Under 1900-talet började berättelsens ställning i scenkonsten alltmer vackla. Den aristoteliska dramaturgin som bygger på en fabel med framåtrörelse och resultat är fortfarande den mest vanliga sortens berättelse, särskilt inom film, men även andra sorters postdramatiska texter är idag vanliga. I postdramatiken står drama och handling tillbaka för den sceniska händelsen i nuet.

Brott mot den linjära berättelsen[]

Att bryta ned den linjära berättelsen med dess före och efter, som mycket postdramatisk scenkonst gör, kan ses som en motståndshandling mot västerlandets linjära syn på tid. Genom att bryta mot berättelsens klassiska dramaturgi bryter vi mot en av det moderna tänkandets främsta lagar – att allt ständigt går framåt, framåt! Varför tar vi begrepp som ”mänskliga framsteg”, ”ekonomiskt framåtskridande” och ”samhällsutveckling” för givna? En Hollywood-dramaturg skulle säga att den sortens dramaturgi bygger på konsekvent pay-off; allt som stoppas in i historien ska komma till nytta, få mening, ge resultat senare (inklusive ekonomisk och statusmässig pay-off off screen).

Se även[]

Text

Advertisement