FANDOM


Big Hairy Audacious Goal förkortas BHAG och är ett uttryck som används i reklambranschen. Det myntades 1996 i en artikel i The Harvard Business Review:

Audacious betyder djärv eller oförskämd och fräck. Ordagrant betyder alltså uttrycket ”stort hårigt djärvt mål”. En teater, scenkonstproduktion eller workshop kan också ha ett stort hårigt djärvt mål. Done Did Do:s stora håriga djärva mål är t.ex. att revolutionera scenkonsten.

Enligt de författare som myntade begreppet ska ett BHAG stå för ett klart och övertygande fokus i ett företags strävan och fungera som igångsättare för gruppen. Ett BHAG kan vara orealistiskt, det ska gärna vara lite i överkant.

Här är några exempel på BHAGS:s:

  • google: Organize the world's information and make it universally accessible and useful.
  • microsoft: "A computer on every desk and in every home."
  • sony: Change the worldwide image of Japanese products as poor quality; create a pocketable transistor radio.
  • disney: Build Disneyland - and build it to our image, not industry standards. To be the best company in the world for all fields of family entertainment.
  • nokia siemens networks: Connecting 5 billion people by 2015.
  • amazon: Every book, ever printed, in any language, all available in less than 60 seconds.
  • twitter: To become "the pulse of the planet”.

Källa: wikipedia.org

CitatEdit

“A company must have a BHAG (pronounced Bee-hag), a ‘big, hairy audacious goal’ — a clear and compelling unifying focal point of effort and a catalyst for team spirit. It has a finish line, so organization can know when it has achieved the goal. A BHAG should not be a sure bet — it will have perhaps only a 50% to 70% probability of success — but the organization must believe that it can reach the goal anyway.”
ur Building Your Companys Vision av James C. Collins and Jerry I. Porras