FANDOM


Det finns alltid ett budskap i ett scenkonstverk. Om det inte finns ett så skapar publiken sitt eget till nästan vilket pris som helst. Vi söker mening.

Flummigt budskapEdit

Det är inte alltid en konstnär vet vad hon/han vill med sitt projekt och vad budskapet är eller kommer att bli. ”Vad vill du med det här projektet, vad vill du berätta?” frågar vi och får då svaret: ”Det kan jag inte säga. Det kommer processen att visa.” Detta kan vi uppfatta som vagt och flummigt . Budskapet är ju ett konstverks ärende, vad konstverket vill säga sin publik, och ofta vad som motiverar oss att skapa scenkonst. Eller? Kan vi finna andra motiv för vårt skapande än att arbeta med ett budskap?

Konsten som den heliga sanningsägarenEdit

Det här med budskap är ju nästan religiöst betonat, som om konstnärer vore missionärer och präster som satt inne på gudomliga och heliga sanningar. Det vore dock inte otroligt eller historiskt märkligt om konstnärer verkligen satt inne på gudomliga och heliga sanningar. Scenkonstens rötter är sakrala och ung scen/öst är dessutom inrymt i en gammal missionskyrka. Till teatern går således människan för att få Budskapet? Tolkat genom scenkonstnärers kroppar och röster.

Ställa frågor eller påståEdit

I teaterbranschen är det många som hellre vill ställa frågor än att förmedla ett budskap. Frågan är hur intressant det är att ställa frågor? (Det är bara en fråga.) Har konstnärer inget på hjärtat nuförtiden? Är vi fega som inte vågar mer än att ”ställa frågor”?

”Vi måste våga påstå något” hör vi också konstnärer säga ibland, men sedan påstår de ändå inget mer än det som vi redan visste.

Förvirrat budskapEdit

Det är inte alltid författare, regissör, koreograf och ensemble arbetar med samma budskap, trots att de arbetar med samma föreställning. Det kan då uppstå förvirring och konflikt.