FANDOM


Eklektisk är den som osjälvständigt blandar olika idéer, discipliner, stilar och former. Den eklektiske konstnären saknar eget sceniskt uttryck och kopierar och blandar snarare det bästa ur andras sceniska produktion. Men gör inte vi konstnärer, och människor, alltid så? Vi är parasiter som profiterar, citerar, härmar och kopierar. Mimesis, att imitera och reproducera sådant vi ser och upplever är mänskligt. Det är en djup mänsklig impuls att kopiera och härma. Det är så vi lär oss och kommunicerar med varandra.