FANDOM


En utvald skara, eller en mängd som utgör de bästa. En elit kan också vara självutnämnd.

En elit besitter ofta mer resurser än andra personer och aktörer och har ett stort socialt kapital. ung scen/öst är en del av kultureliten i Linköping. Scenkonstvärlden är elitistisk, det vill säga: alla vill tillhöra den utvalda skaran, alla strävar ständigt uppåt, efter högre status, mer cred och kulturellt kapital. De flesta kommer från medelklassen och är högutbildade. Branschen är full av karriärister, koder, kotterier och ett visst sätt att uttrycka och föra sig. Det är lätt att känna att man inte passar in eller fattar grejen om man som utomstående hamnar på en fest med scenkonstmänniskor.

CitatEdit

”Det är en elitvärld som vi befinner oss i, man slänger sig med begrepp som man tar för givet.”
Sandra Stojiljkovic, skådespelerska