FANDOM


Dddmalin

Experimentell scenkonst? Malin Axelsson twittrar i Done Did Do 2009. Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Ett slitet scenkonstord som många är trötta på. Egentligen betyder experimentell ungefär något eller någon som undersöker något, som provar en idé. Experimentell scenkonst är alltså prövande scenkonst som undersöker något och provar en idé. Ett experiment kan lyckas eller misslyckas och genom ett experiment kan vi finna något helt nytt, få ett oväntat resultat. Vi kan också lyckas bevisa något, en hypotes eller idé som vi hade innan experimentet påbörjades. I någon mening är alla scenkonstprocesser experimentella.