FANDOM


Feminism

Militant feminism.

Feminism/er är sammanfattande ord för den kamp för jämställdhet som framför allt kvinnor fört sedan slutet av 1800-talet. Feminism är alltså inte ett entydigt begrepp, utan innefattar en lång historia och hundratals olika grenar.

FeminismerEdit

Idag brukar man tala om feminismer eftersom det finns så många olika slags feminism:

 • queerfeminism
 • postkolonial feminism
 • lesbisk feminism
 • liberalfeminism
 • individfeminism
 • särartsfeminism
 • likhetsfeminism
 • radikalfeminism
 • anarkafeminism

Etcetera. Kärt barn har många namn! Feminism kan vara höger- eller vänsterorienterad eller sakna politisk färg.

Tre vågor av feminismEdit

Man brukar tala om tre vågor av feminism i svensk historia:

 1. Första vågen var rösträttskampen, som i Sverige avslutas med att kvinnor får rösträtt 1921.
 2. Andra vågen var 70-talets kamp för ekonomisk jämlikhet, rätten till arbete och barnen som allas ansvar. Kvinnorörelsen kämpade för dagis, pappaledighet och rätten till abort – och vann också allt detta. Analysen utgick från klass, och vi brukar kalla denna socialistiskt grundade feminism för radikalfeminism. På 1980-talet upplevde radikalfeminismen en backlash, som Susan Faludi har skrivit om i boken Backlash.
 3. Tredje vågen brukar man kalla den förnyelse av feminismen som i Sverige inleddes med boken Fittstim på 1990-talet. Denna våg pågår fortfarande och handlar mycket om att utöva självkritik inom feminismen, och att vidga analysen till att omfatta inte bara klass utan också andra förutsättningar som hudfärg och sexualitet. Feministisk teori har växt till ett stort vetenskapligt fält, och intersektionalitet har blivit en populär analysmodell. Det har också under denna våg startats ett feministiskt parti i Sverige, Feministiskt Initiativ, som försöker omfatta alla de feminismer som dagens stora kvinnorörelse rymmer.

Se ävenEdit

Feminist

Feministisk aktivism

Feministisk praktik

Feministisk teori

Externa länkarEdit

Hallongrottan, bokhandel med inriktning på feminism och HBTQ-frågor


Normal förlag, normkritiskt förlag med inriktning på hbt-litteratur, lesbisk litteratur, gaylitteratur, queerfeministiska böcker

Rosenlarv förlag, kanonkritiskt/feministiskt förlag