FANDOMCitatEdit

”Det har tagit tid att våga ställa frågan ”Vad betyder det?” Man vill inte verka dum. En gång när jag som ung teaterelev ställde frågor till en lärare fick jag tillbaka: ’Fråga inte så mycket, bara gör!’ Då kände jag skam. Man måste få fråga utan att uppfattas som att man kritiserar och ifrågasätter.”
Sandra Stojiljkovic, skådespelerska