FANDOM


Frihetskapa

Friheten att kunna skapa det man vill.

Finns frihet? Mår vi bra av frihet? Frihet skulle kunna vara att åka till The United States of America efter att ha vuxit upp på en liten ort på landsbygden, eller att inte styras av skolor, föräldrar och konventioner. Frihet är att inte längre tvingas välja en enda identitet, att röra sig mellan flera identiteter, mångdimensionell och i rörelse. Frihet är att ha en fungerande bil och en lön som vi klarar oss på. Frihet är inte att förväxla med valfrihet.

Frihet i skapandetEdit

Frihet är att få skapa det vi vill. Frihet är att kunna förverkliga våra idéer, att få ut det som finns inom oss. Frihet kan också vara att lägga all scenteknik åt sidan, att vara teknikfri.

Frihet i klassrummetEdit

Går det att vara fri i ett klassrum, som är så styrt av olika regler och lagar? Klassrummet är tänkt för barn men det är vuxna som har byggt det. Kan barnen vara fria och tänka fria tankar i ett rum där vuxna har bestämt strukturen? Är det möjligt att känna vila i ett klassrum?

Popkulturella kungar på temat FrihetEdit

Mel Gibson – ”Freeeeedoooom!” - skriket i filmen Braveheart - filmkung

Aretha Franklin – Freedom – soulkung/drottning

David Hasselhoff – I’ve Been Looking For Freedom som han sjöng ståendes på Berlinmuren när muren föll - såpakung

George Michael - Freedom - popkung

Queen – I Wanna Break Free - glamkung

Mikael Wiehe - Sång till friheten - proggkung

CitatEdit

”Vår djupaste rädsla är inte att vi inte räcker till. Vår djupaste rädsla är att vi är mer kraftfulla än vi förstår. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Vi frågar oss, vem ska jag vara? Lysande, fantastisk, talangfull, underbar. Vem ska jag inte vara? Du är ett Guds barn. Att du låtsas vara liten tjänar inte världen. Det finns igenting upplyst i att gömma din storhet, för att andra människor inte ska känna sig osäkra. Vi föds för att visa den gudomliga skönhet som finns inom oss. Det finns inte bara i några av oss, utan i alla. Och när vi låter vårt eget ljus stråla, ger vi omedvetet andra människor tillåtelsen att göra detsamma. När vi befrias från vår egen rädsla befriar vår närvaro automatiskt andra.”
Nelson Mandela, ur installationstalet 1994


"Friheten är källan ur vilken alla betydelser och värden väller fram. Den är det ursprungliga villkoret för allt berättigande av existensen: en människa som försöker rättfärdiga sitt liv måste vilja friheten själv, absolut och framför allt annat. På samma gång som friheten kräver förverkligandet av konkreta mål, av individuella projekt, kräver den, på det universella planet, sig själv. Den är inget i förväg färdigställt värde som utifrån erbjuds för mitt abstrakta medhåll, utan den träder fram (inte på fakticitetens, men på moralens plan) som sin egen orsak. Friheten förutsätts med nödvändighet av de värden den sätter och genom vilka den sätter sig. Den kan inte utgöra grunden för ett förnekande av sig själv, ty genom att förneka sig skulle den förneka varje möjlighet till grundande. Att vilja vara moralisk och att vilja vara fri är ett och samma beslut."
Simone de Beauvoir


”Emancipate yourself from mental slavery.”
Bob Marley, Freedom Song


'”Frihet är mer kapacitet, ökad ljudbank, så att jag kan skapa coolare beats.”'
Malin Dahlström, huskompositör ung scen/öst


'”Det finns ingen frihet.”'
Tove Sahlin, regissör