FANDOM


Genus betyder ungefär socialt kön, eller kön som social konstruktion.

En människas genus formas av kultur, uppfostran, samhällets normer och hur andra ser på oss. I ett samhälle kommer vi överens om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” och förhåller oss sedan till detta, genom att försöka följa de överenskommelser vi har gjort, eller bryta mot dem. Om vi bryter mot samhällets genusöverenskommelser kan förvirring och bråk uppstå, t.ex. om en vuxen kvinna börjar odla skägg och en elvaårig kille vill gå i klänning till skolan.

Se ävenEdit

Performativitet