FANDOM


Metod som strävar mot att inte jobba i hierarki, d.v.s. utan att någon i gruppen står över en annan med rätt att utfärda order. En bild för detta är en uppochnervänd pyramid. Exempel på icke-hierarkisk metod är att arbeta i platt organisation. Det är svårt att arbeta med icke-hierarkisk metod – det tar längre tid och det blir ofta "tjafs". Men icke-hierarkisk metod är bra för att utveckla gruppen, lyfta fram och ta tillvara hela gruppens idéer.

Se ävenEdit

Kollaborativ

Kollektiv

Platt organisation