FANDOM


Det som är tvärtemot de regler och mönster som vi förväntas följa i samhället eller på en scenkonstinstitution.

Icke-normativ scenkonstEdit

Icke-normativ scenkonst kan vara att arbeta med gestaltning av genus och sexualitet på ett sätt som bryter mot de regler och mönster för hur man gestaltar genus och sexualitet som finns på teaterscenerna.

Done Did Do är ett icke-normativt projekt inom Östgötateatern eftersom föreställningen tas fram på ett annat sätt än vad som är brukligt på en större institutionsteater. Done Did Do bryter mot produktionsprocessens normer och konventioner. Uppsättningen följer inte de outtalade regler för produktion av scenkonst som finns inne på svenska teaterinstitutioner.