FANDOM


Framtagande av idéer. Det som händer undertiden vi kommer på något, t.ex. den process som leder fram till att någon eller några kommer på idén att vi kan samarbeta med forskare från ett universitet i ett scenprojekt. Idéproduktion kan ta väldigt lång tid och pågår nästan alltid i en grupp och i samtal mellan olika människor. Ibland håller vi på med idéproduktion utan att vi är medvetna om det, t.ex. på fikaraster eller på krogen.