FANDOM


Nagellack

Interaktivitet, Done Did Do 2009. Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson


Samspel och växelverkan. Ofta talar vi om interaktivitet som samspelet mellan människa och dator, men även scenkonst kan vara interaktiv. I Done Did Do 2009 skapades ett rum där man som publik kunde:

  • spela fotbollsspel
  • spela TV-spel
  • måla naglarna
  • klottra på alla väggar
  • ropa saker in i en mick och få det loopat
  • sms:a text till ett mobilnummer så att den hamnade direkt på väggen

Detta var ett interaktivt rum där konstverket bestod av samspelet mellan publiken , konstnärerna, varandra och rummet.