FANDOM


Klasshat är ett ord som brukar användas för att beskriva det hat som kan utvecklas mellan olika samhällsklasser. T.ex. kan en ensamstående trebarnsmamma som arbetar som undersköterska känna avsky inför medelklassfeministers sätt att svänga sig med olika begrepp som ”patriarkat” och ”queerfeminism ”. En medelklasskulturdam kan i sin tur förakta en arbetarklassmans brist på bildning, när han t.ex. inte vet vad queerfeminism eller patriarkat är.