FANDOM


”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp.” skrev Karl Marx och Friedrich Engels i Det kommunistiska manifestet. Enligt Marx och Engels står klasskampen mellan arbetarna och kapitalisterna, som drivs av olika intressen.