FANDOMKollaborativ betyder ungefär ”samarbetsmässig” eller samarbetande, gemensam. Detta är inte ett vanligt ord på svenska – desto vanligare är det engelska collaborative.

Kollaborativ processEdit

En kollaborativ process är helt enkelt en process där vi slår våra kloka huvuden ihop och hjälps åt med arbetet. Det är mycket enklare att flytta ett stort bord eller möblera ett rum genom en kollaborativ process än genom en individuell process. Den kollaborativa processen ställer dock krav på att var och en i gruppen ska engagera sig, vilket kan upplevas som jobbigt. En kollaborativ process är samma sak som en kollektiv process, där gruppen är delaktig och medskapande på något vis.