FANDOM


Motsättning, tvist, strid.

Konflikter är vanligt förekommande inom scenkonsten. Inte minst bygger traditionell dramatik helt och hållet på konflikt och konfliktfyllda situationer som läggs till varandra i en otroligt lång rad. Det finns också konflikter mellan konstarter, mellan Stockholms Stadsteater och Dramaten, mellan konstnärer och kritiker, scen och salong.

Vi brukar i scenkonstens värld säga att vi har en ”konstnärlig konflikt” och att det är ”bra för processen”. Men ärligt talat, det är inte alltid bra med konflikter, det kan också vara en god idé att undvika dem. Vi ska inte ha konflikter bara för konflikternas egen skull, och vi ska inte uppmuntra till konflikter.

Konflikter ska såklart heller inte tryckas under ytan. Ofta kan konflikter upplevas som obehagliga vilket kan bli en anledning till att konflikten inte luftas i gruppen. Detta kan leda till att gruppen blir låst och att medlemmarna inte mår bra. Finns det en konflikt är det bra att den kommer upp på bordet, annars kan den växa och bli till en så kallad kris.

Det finns bra och dåliga sätt att hantera konflikter. Ett dåligt sätt är att skapa förbud och sätta munkavel på folk. Ett bra sätt är att ha ett så kallat öppet klimat i arbetsprocessen. Vad är ett öppet klimat och hur kan vi skapa det?

Kritisk kreativ konfliktEdit

Vi kan också välja att av konstnärliga skäl bygga in kritiska konflikter i konstnärliga processer. I Done Did Do arbetar ung scen/öst och Bastardproduktion med att bygga in en kritisk kreativ konflikt mellan teori och praktik. Akademiker integreras i det konstnärliga teamet och lyfter kritiska frågor kring makt, barn och barndom genom hela föreställningsskapandet. Det tvingar konstnärerna att reflektera över sig själva och sitt arbete.

Konsten lämnas inte ifred.

Ett annat sätt att bygga in en kritisk konflikt i ett föreställningsskapande är att knyta en dramaturg till sitt projekt. Dramaturgens roll kan vara att lyfta kritiska frågor, applicera teoretiska perspektiv, driva gruppen till att omvärdera, tänka ett varv till, gå längre och djupare i arbetet.

Se ävenEdit

Dålig

Misslyckande

Succé