FANDOM


Företagargymnasiet

En teater kan verka i skolans kontext, som i sin tur verkar i en politisk kontext

Sammanhang. Den kontext vi befinner oss i får konsekvenser för hur vi handlar och vilken konst vi gör. Vi befinner oss också i en större politisk kontext med allt vad det innebär av kulturutredningar, maktstrider och ideologier. Detta betyder att vi är kontextberoende.

Att verka i skolans kontextEdit

ung scen/öst verkar i skolans kontext, alltså i skolans sammanhang med allt vad det innebär av schemaläggning, lärare, klassrum, disciplinering och att det är påsklov den och den veckan. Teatern måste finna sin plats och roll i denna kontext.