FANDOM


Så här skriver Alice Chauchat om koreografi:


  1. Ett verk handlar inte om dess författare. Det handlar inte om någonting. Det är någonting.
  2. Tankeaktivitet är en dans. En särskild tankeprocess är en koreografi, och framkallar en dans.
  3. Ställ inte fram idéer, provocera fram idéer. Vilka idéer som än ledde dig fram till att göra någonting, så finns inte verket där för att publiken ska förstå dina idéer.
  4. Idéer är all möjlig sorts erfarenhet som man kan reflektera kring.
  5. Ett verks helhet är inte beroende av en direkt relation mellan process och resultat. Helheten skapas genom en konstant växling mellan att göra något och att observera detta görande.
  6. Det finns inget sätt att rättfärdiga beslut. Själva beslutsfattandet är del av verkets identitet.
  7. Varje verk kräver en ny definition av dramaturgi och formas av denna definition.
  8. Varje arbete kräver sin egen metod och formas av denna.
  9. Koder och konventioner finns före verkets tillkomst. Men verket skapar också koder och konventioner.
  10. Var er egen publik. Fokusera på vad ni vill göra/visa snarare än på vad ni tror att andra vill att ni ska göra.

(Fritt översatt av Malin Axelsson från originalet.)

Externa länkarEdit

Alice Chauchat On Choreography