FANDOM”En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, normer som de följer och materiella ting som de skapar.” säger sociologen Anthony Giddens. Någon annan sa att kulturen är en hora, eftersom den är med vemsomhelst och allt: Östergötlands länsmuseum, Dramaten, dans, hip hop, litteratur, Bastardproduktion, grönsaksodling, performance, knyppling, disco, orientering, ung scen/öst, amatörteater, hemslöjd, lokalrevy, myspace, popkonst, mat, livsstil, språk , Turkiet, biodling, minigolf.

MångkulturEdit

I Sverige är det populärt att prata om ”mångkultur” vilket är en felaktig idé om kulturer som åtskilda och intakta essense. I själva verket är kulturer alltid flytande och i förändring. Att det skulle finnas något som en beständig ”svensk kultur” eller ”arabkultur” är nonsens. Kulturer förändras ständigt, eftersom våra värderingar och normer och materiella förutsättningar förändras.

KulturarvEdit

Det kan vara så att vi ärver med oss vissa beteenden från den familj/ kultur som vi kommer ifrån. Om vi till exempel kommer från en högljudd familj kan det vara så att vi själva blir högljudda.

Kulturutredningen 2009Edit

Kulturutredningen 2009 sätter det breda kulturbegreppet framför det snävare konstbegreppet. Konst kan också betyda väldigt mycket, jfr. ”matlagningskonst”, men konst syftar till skillnad från kultur alltid till att väcka något i den som konsumerar konsten, en lust eller känsla. Konsten vill så att säga slå an en nerv eller sträng hos betraktaren eller deltagaren, och få något hos denna/denne att vibrera på ett djupare plan.

Se ävenEdit

Kulturellt kapital