FANDOM


Mipp

M.i.p.p - en slags lecture performance.

En föreläsningsföreställning. En blandning av föreläsning och föreställning. En föreläsning ges en scenisk form och/eller sceniska idéer presenteras inom ramen för en föreläsning. Pedagogik blandas med dramatik. Kunskapsförmedling blandas med fiktion. Formen föddes i U.S.A på det experimentella 1960-talet och har tagits upp av dagens europeiska performance -scen.

Se ävenEdit

M.i.p.p