FANDOM


Att leda eller att vara chef kan se ut på många olika sätt. Man kan gå kurser i att vara chef och att leda. En ledare har inflytande på de människor som hon/han omges av. En ledare är inte nödvändigtvis initiativtagaren till ett projekt, och behöver heller inte vara den som driver projektet, men är den som fattar de övergripande besluten, vilken väg ett projekt ska ta.

Scenkonst och ledarskapEdit

Inom scenkonst finns många olika slags ledarfunktioner och titlar för de som leder olika delar av arbetet:

 • regissör
 • koreograf
 • producent
 • produktionsledare
 • konstnärlig ledare
 • teaterchef
 • uppdragsledare (Riksteatern)
 • marknadschef
 • teknisk chef
 • tillverkningschef
 • VD
 • Vice VD

Machiavelli om ledarskapEdit

En av de mest kända böckerna om ledarskap är Niccolò Machiavellis Fursten. Där ger Machiavelli råd till en känd furste om hur han ska lyckas med att leda sitt land. Bland annat rekommenderar han att ledaren ska omge sig med goda rådgivare och undvika smickrare, men också att han ska vara uppmärksam på ödet/turen/lyckan/gunsten - Fortuna. Han skriver: ”Jag anser att det är mycket bättre att vara djärv än försiktig, ty Fru Fortuna är kvinna och vill man kuva henne, måste man slå henne.”

Kvinnor och ledarskapEdit

Att leda har historiskt sett varit en manlig sysselsättning, och fortfarande är kvinnliga ledare i minoritet i Sverige. Cirka 72 procent av alla chefer i Sverige är män. 2009 satt det för första gången i världshistorien fler kvinnor än män i ledarstolarna på svenska institutionsteatrar, varav Malin Axelsson på ung scen/öst är en. Men det är inte säkert att vi blir mer jämställda för det. ”Kvinnor vid makten uppträder som manliga förebilder. Jag kan inte se att de har speciella kvinnliga eller feministiska värderingar. Makten korrumperar, och båda könen faller för den.” sa Simone de Beauvoir om kvinnligt ledarskap.

Externa länkarEdit

Flest kvinnor i chefsstolarna, Nummer 2009-11-03

JämO - Statistik om jämställdhet och ledarskap

Grupp och ledarskapEdit

Ledaren kan välja att bestämma och styra allt själv eller att lämna över delar av eller hela ledarskapet till gruppen. Är ledaren längre ledare om hon/han har lämnat ifrån sig hela ledarskapet?

Se ävenEdit

Delegera

Hierarki

Makt

Maktordning