FANDOM


Makt är inte något vi har, som en sak, utan något som vi tilldelas och som vi tilldelar andra genom våra val och handlingar. Vi är alla del i att skapa makten och dess strukturer på en arbetsplats, i en grupp eller i ett samhälle, genom hur vi beter oss, pratar och lever våra liv. Vi projicerar ofta vårt hopp och vår besvikelse på den som vi har gett makt, t.ex. på en regissör eller Barack Obama.

Se ävenEdit

Hierarki

Maktordning