FANDOM


Analys av relationer
mhället ges makt. Feminister brukar prata om önsmaktsordning, d.v.s. att det finns en ordning i samhälenligt vilken kvinnor får mindre makt än män. Menningar som styrs av klass, sexualitet, ”ras”/etnicitet, ålder, etc.

Done Did Do och maktordningarEdit

I ung scen/östs-Bastardproduktions projekt Done Did Do undersöks maktordningar av olika slag: barn-vuxen, ledare-grupp, teaterinstitution-frigrupp . Parallellt med att makt, platstagande och kunskap i skolan undersöks arbetar Done Did Do med att undersöka samma ledord i det konstnärliga teamet. Teatern som institution har ett rykte om sig att vara väldigt hierarkisk med rigida maktstukturer. Många har försökt att bryta upp dessa gamla arbetssätt. Done Did Do tror att metod avpeglar sig i resultat .

Se ävenEdit

Makt

Hierarki