FANDOM


0000055600041

Monsterkabinettet, metateater av Malin Axelsson på Unga Klara. Foto: Petra Hellberg.

Meta anger att en verksamhet har sig själv som objekt (SAOL).

Den postdramatiska teatern använder sig ofta av metagrepp, t.ex. kan det hända att all teknisk utrustning på scenen redovisas och att skådespelarna själva styr tekniken.

”Metametametaforskning” är när en forskare under en scenkonstworkshop filmar en skådespelare som filmar ett barn som filmar en kompis.

MetateaterEdit

Metateater är teater som har teatern som ämne. Ett exempel på metateater är Luigi Pirandellos pjäs Sex roller söker en författare, som handlar om sex karaktärer i en pjäs som letar efter ett drama att ingå i. Ett annat exempel är Malin Axelssons pjäs Monsterkabinettet som i flera scener hänvisar till den pågående teatersituationen: rollerna reflekterar över sina roller.