FANDOMNär vi gör en felaktig tolkning av vad någon annan säger kan det uppstå ett missförstånd. Ofta är det obehagligt när missförstånd uppstår. De allra flesta människor är ju inriktade på att mötas och strävar efter att skapa mening, att förstå. När ett missförstånd uppstår uppfattar vi av någon anledning situationen på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Vad nu ”verkligheten” är? Det finns ingen enhetlig verklighet, och det är väl just därför missförstånd uppstår.

Ofta är missförstånd ömsesidiga och båda parter känner sig felaktigt uppfattade av den andra. Att missförstånd uppstår kan bero på att vi är slarviga och stressade, trötta, nervösa, att vi pratar olika språk, har olika slags bildning och utbildning, eller så är det bara ren otur.

Nästan alltid går det att reda ut missförstånd, men det kan ta tid. Ett enda missförstånd kan också förstöra allt, och den felaktiga tolkningen ligger kvar som ett trist raster över vår tillvaro. Missförståndet kan i kvarlevande form få ödesdigra konsekvenser.

Se ävenEdit

Kommunikation

Konflikt

Misslyckande