FANDOMDen multidisciplinära konstnären som rör sig mellan dans-teater-performance-musik och som kanske kallar sig artist eller performer blir allt mer vanlig i Sverige. En av orsakerna till detta är att arbetsmarknaden har hårdnat för scenkonstnärer och att man därför måste skaffa sig en allt mer bred kompetens. Kulturpolitiska beslut och sammanhang påverkar alltid vilka sorts konstnärer som fostras och vilken sorts konst som produceras på våra scener. Att det skulle finnas en ”fri” konst är struntprat.

Den multidisciplinära konstnären motiverar dock ofta sin tillvaro med konstnärliga argument: ”jag vill vara artist/performer, att vara i ett enda fack är alltför snävt och traditionellt”. Men en multidisciplinär konstnär kan också tillhöra ett fack, t.ex. performer-facket. Även den så kallade performance-scenen där den multidisciplinäre konstnären ofta rör sig har utvecklat egna skolor, konventioner och klichéer. Performers och multidisciplinära konstnärer kan alltså vara enkelspåriga trots sin mångsidighet. Någon som kallar sig för skådespelare kan följaktligen vara mycket mångsidig trots sin enkelspåriga titel. Därmed inte sagt att det inte finns oerhört enkelspåriga skådespelare.

Se ävenEdit

Artist

Performer

Skådespelare

Skådespeleri