FANDOM


När minst två saker som borde ske samtidigt inte sker samtidigt.

T.ex. om musik och sång inte sker samtidigt, utan med några sekunders fördröjning. Ett glapp uppstår och det låter fult och konstigt, eller bara roligt.

Deltagarna i en grupp kan vara i osynk och befinna sig på olika ställen i t.ex. en teaterprocess. Någon kanske redan kan texten, någon annan har inte ens förstått varför projektet ska göras. I själva verket är det mycket sällan deltagarna i en grupp inte är i osynk i en teaterprocess. Osynk är måhända teaterns väsen.

Se ävenEdit

I synk

Synkron

Synkronicitet

Tajming