Done Did Do Wiki
Advertisement

En social konstruktion är ett påhitt eller beteende som en grupp eller samhälle skapar tillsammans genom hur vi väljer och handlar.

Vi kan t.ex. säga att den heterosexuella parrelationen är en social konstruktion. Genom hur vi beter oss och handlar bygger vi tillsammans upp idén om att en heterosexuell parrelation är viktig att ha, och vi gör uttalade och outtalade överenskommelser om hur den ska se ut och vad den ska leda till (äktenskap, villa, volvo, vovve, barn, barnbarn, etc).

Motsatsen till socialkonstruktionism är essentialism.

I vetenskapen skiljer vi mellan socialkonstruktionism och socialkonstruktivism, men dessa fält är nära knutna till varandra. Socialkonstruktionism är mer fokuserat på gruppens beteende, medan socialkonstruktivism är fokuserat på individens beteende i gruppen.

Advertisement