FANDOM


Capitalism

Strukturellt förtryck av arbetarklassen.

Ett undertryckande av en eller flera grupper som utgår från de samhälleliga strukturer och system som vi ingår i. Exempel på strukturellt förtryck är kapitalismens förtryck av arbetarklassen, vitas förtryck av svarta, mäns förtryck av kvinnor, heterosexuellas förtryck av homosexuella. Nyliberaler, d.v.s. stora delar av den svenska borgerliga alliansen, menar att det inte finns samhälleliga strukturer utan att individen styr och väljer sitt liv helt själv. Om vi blir uteliggare får vi alltså skylla oss själva. Strukturell diskriminering p.g.a. kön eller hudfärg finns inte. Om du inte får ett jobb beror det bara på dig själv. Lycka till.

Se ävenEdit

Internaliserat förtryck

Maktordning

Struktur

Strukturalism

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.